Stel je vraag
0

fysica, gaswetten, oefening

asked 2019-04-30 11:08:02 -0500

Adara gravatar image

Als ik volgende oefening wil oplossen,

Welk percentage van de hoeveelheid gas verlaat een kamer via de ramen als de temperatuur ervan toeneemt van 10 °C tot 31 °C.

Ik weet dat Volume in beide situaties niet verandert. Maar hoe weet ik of druk verandert of niet?

Als in tweede geval minder moleculen aanwezig zijn in de kamer, zal druk ook lager zijn?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-04-30 11:29:43 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De lucht kan buiten via de ramen, dus de druk blijft gelijk. P.V is constant. Dus is nRT ook constant. Dan is nT = n'T' Bijgevolg: als T toeneemt zal n afnemen met eenzelfde verhouding.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-30 11:08:02 -0500

Aantal keer gelezen: 187 keer

Laatst gewijzigd: Apr 30 '19