Stel je vraag
0

fyscia, hydrostatica

asked 2019-04-30 12:05:26 -0500

Adara gravatar image

Een kunststofblok heeft een dichtheid van 810 kg/m³. Het blok wordt in het water gebracht en drijft. Welk gedeelte van het volume van dit blok bevindt zich onder de waterlijn?

Op pagina 56 van Rebus cursus staat dat drijven wilt zegen dat dichtheid van vl groter is dan dichtheid van object. Maar hoe kan ik het op deze oefening toepassen? Ik weet dat in dit geval dat men van drijven spreekt, F(Archimedes) > Fz Maar ook dan weet ik niet hoe ik deze oefening moet oplossen?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-04-30 12:17:18 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Eigenlijk moet je toch uitgaan van een gelijkheid. F(Archimedes) = Fz

De Archimedeskracht heeft echter alleen betrekking op het volume onder water, de zwaartekracht gebruikt het hele volume.

Stel het ondergedompeld volume is V1 en het hele volume is V2 , dan is F(Archimedes) = V1 1000 g = V2 810 g= Fz

Je kan nu g links en rechts schrappen. Dan bekom je het gedeelte onder de waterlijn als volgt: V1/V2 = 810/1000

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-30 12:05:26 -0500

Aantal keer gelezen: 1,787 keer

Laatst gewijzigd: Apr 30 '19