Stel je vraag
1

Chemie, reeks A serie 9.1 oef 5

asked 2019-04-30 12:08:55 -0500

Céleste gravatar image

updated 2019-05-05 12:20:48 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Beste Ik begrijp niet hoe ik door mijn oplosbaarheidsproduct aan het aantal milligram CaF2 kan geraken. Mijn vraag was of iemand deze oefening zou willen uitleggen aan mij. Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2019-05-05 12:19:06 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-05-05 12:19:50 -0500

We hebben hier te maken met een heterogeen evenwicht - stoffen in een verschillende aggregatietoestand in evenwicht met elkaar.

Hiervoor kan je de volgende oplossingsmethodiek volgen.

image description

Vul je de ontbrekende concentraties aan en bereken je dan via het oplosbaarheidsproduct het gevraagde. Post je je antwoord zodoende dat jouw collega's ook het juiste antwoord kennen voor deze opgave?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-30 12:08:55 -0500

Aantal keer gelezen: 168 keer

Laatst gewijzigd: May 05 '19