Stel je vraag
0

fysica, arbeid

asked 2019-04-30 12:58:57 -0500

Adara gravatar image

Als een persoon van vb 60kg een helling van 4m hoog omhoog loopt. Wat is dan zijn afgelegde weg? om zijn arbeid te berekenen? W=F.x en x= 4m? Of moet men een rechthoekige driehoek tekenen en de schuine zijde vinden die dan =x?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-30 13:05:44 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als de 4 meter de hoogte is kan je de zwaartekracht 4 meter omhoog verplaatsen. De arbeid is dan F.4m = 600.4=2400 J

Als die 4 meter de schuine zijde is, bereken dan de verplaatsing in de hoogte met behulp van goniometrische vgl.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-30 12:58:57 -0500

Aantal keer gelezen: 54 keer

Laatst gewijzigd: Apr 30 '19