Stel je vraag
0

fysica, grafieken interpreteren

asked 2019-05-01 04:11:28 -0500

Adara gravatar image

C:\fakepath\fysica, grafieken.jpg

Ik begrijp onderscheid tussen deze twee grafiek niet goed. Bij groene grafiek gaat het om een postieve exponentieële groei.

Is het zo dat bij groene => V neemt met constante waarde toe rode => x neemt met constante waarde toe

klopt het?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-05-01 11:34:27 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als V verdubbelt moet x verviervoudigen. Dus is alleen de grafiek met de exponentiële stijging correct.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-01 04:11:28 -0500

Aantal keer gelezen: 88 keer

Laatst gewijzigd: May 01 '19