Stel je vraag
0

fysica, licht

asked 2019-05-01 05:20:27 -0500

Ulrike.Vanhoutte gravatar image

updated 2019-05-01 11:41:29 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\Schermafbeelding 2019-05-01 om 12.18.12.png

Is er iemand die weet hoe je hierbij het juiste antwoord kiest, als ik dit bekijk gaan zowel bij B als D de stralen weg van de normaal.

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-01 11:40:44 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hoe heb je dan de normaal getekend?

De normaal is de verlenging van de straal van de bol. Bij B breekt de straal dan langs dezelfde kant als de normaal. Dat is onmogelijk. Alleen D is juist.

Teken je het eens uit voor de anderen?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2019-05-01 05:20:27 -0500

Aantal keer gelezen: 154 keer

Laatst gewijzigd: May 01 '19