Stel je vraag
1

fysica 6.5.8

asked 2016-06-06 02:41:31 -0500

Joni.Gabriëls gravatar image

Bij deze oefening snap ik dat de inductiestroom stijgt tot aan 1 seconde (wanneer het raam volledig in het magnetisch veld is) en daalt vanaf 9 seconden maar ik begrijp niet goed waarom de inductiestroom hoog blijft in de tijd dat het raam in het magnetisch veld ligt. Ik dacht namelijk dat de stroom daar 0 werd omdat er geen fluxverandering meer is. Waarom klopt dit niet ?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-06 06:54:50 -0500

Het verloop dat je beschrijft is dat van de flux. DE inductiestroom is een blokje bij de start en een blokje bij het verlaten van het veld, beide met een constante waarde door de constante verandering van de flux.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2016-06-06 02:41:31 -0500

Aantal keer gelezen: 110 keer

Laatst gewijzigd: Jun 06 '16