Stel je vraag
0

Chemie Serie7.1 oef 12

asked 2019-05-08 14:36:32 -0500

FM gravatar image

updated 2019-05-08 17:30:23 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Zou iemand me kunnen helpen bij het oplossen van deze vraag ? [H3o] = 10^12 bij het begin , [H3o]e = 10^-11 als ik dat verder uitwerk dan krijg ik v=2 en dat klopt niet

Mvg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-05-08 16:56:18 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-05-08 16:57:20 -0500

In de opgave wordt aangegeven dat een oplossing van NaOH met een volume van 20 liter een verandering van pH ondergaat door een hoeveelheid HCl (gas dat door de oplossing borrelt). Als je wee hoeveel mol NaOH er wergreageert dan kan je ook het aantal mol HCl bepalen en het volume dat deze hoeveelheid HCl inneemt onder standaardomstandigheden.

pH daalt van 12 naar 11. Wat is de concentratie aan OH- bij pH 12 en wat is de concentratie OH- bij pH 11. Hoeveel mol NaOH verdwijnt er dus uitgaande van een volume van 20 liter?

Kan je hiermee verder?

Werk je antwoord uit en post het voor jouw collega's zodoende dat ze jouw oplossing kunnen raadplegen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Er is dus in het begin 0,18 mol HCl en dat heb ik berekend door (OH conc. in het begin ) - ( OH concentratie in evenwicht ) . En dan V = n.Vm —> V= 0,18 * 22,4 = 4 liter

FM ( 2019-05-10 16:52:53 -0500 )edit

In het begin heb je toch een NaOH oplossing dus moet je het aantal mol hydroxide ionen berekenen. pH = 12 wilt zeggen pOH = 3 en de concentratie is 10^-3 mol OH- ionen. Reken eens verder .... !

Koen@REBUS ( 2019-05-11 07:40:05 -0500 )edit

Ik heb reeds berekend dat de OH-concentratie bij een pH van 12, dat die 10^-2 mol/l bedraagt en bij een pH van 11: 10^-3 mol/l. Maar ik snap niet wat er wordt bedoeld met "hoeveel mol NaOH verdwijnt er uitgaande V=20". Had deze x 20 gedaan maar dit is fout. Hoe ga je dan juist verder?

Ibe.Kurtuldu ( 2019-05-11 08:50:07 -0500 )edit

Deze maal 20 doen is wel correct. In het begin heb je dus 20 x 10^-2 mol = 200 x 10^-3 mol NaOH en op het einde heb je 20 x 10^-3 mol NaOH. Er verdwijnt dus 180 x 10^-3 mol NaOH en dus heb je hiervoor zoals je aangeeft 0,18 mol HCl nodig. De oplossing is dus 0,18 mol x 22,4 l/mol = 4.032 liter.

Koen@REBUS ( 2019-05-12 10:45:54 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-08 14:36:32 -0500

Aantal keer gelezen: 124 keer

Laatst gewijzigd: May 08 '19