Stel je vraag
0

Biologie : erfelijksheidleer

asked 2019-05-10 07:20:48 -0500

Haider.Sheroz gravatar image

*Er wordt een recessieve mutatie in het x chromosoom bij een mannelijke bananenvlieg geinduceerd. Bij kruising van dit gekruisd mannetje ( XY) met een normaal vrouwtje ( XX° zal het effect van de mutatie tevoorschijn komen in het fenotype van

A Mannetje in F1 B Mannetje in F2 C Vrouwtje in F1 D Vrouwtje in F2

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-05-24 06:25:18 -0500

Martine@REBUS gravatar image

updated 2019-05-24 06:36:47 -0500

Parentaal: XX - xY

F1: x Y
X Xx XY

Hierin is niemand ziek, maar wel is het vrouwtje drager.

Dan F2:
Gameten vrouwtje: X x Gameten mannetje X Y

  XX      Xx   
  XY      xY

Hierin is het mannetje ziek, dus mannetje F2

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-10 07:20:48 -0500

Aantal keer gelezen: 166 keer

Laatst gewijzigd: May 24 '19