Stel je vraag
1

wiskunde tandarts 2018 vraag 5

asked 2019-05-10 10:38:42 -0500

Mirac.Ulgen gravatar image

updated 2019-05-10 13:04:54 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Beste, hoe kan je hier de (sinus en cosinus)² van 15 en 75 graden berekenen. als ik de andere graden van de sinus en cosinus optel kom ik dan 5+wortel3 uit. dit heb ik gedaan door de formularium te gebruiken en daarop staat geen 15 of 75 graden

mvg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-05-10 13:04:58 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

(sin15 + cos 15)²= sin²15 + cos²15 +2sin15 cos15= 1 + 2sin15 cos15 = 1 + sin30

Maak gebruik van de verdubbelingsformule voor het laatste deel (dubbelproduct): sin 2p = 2sin p · cos p

Je ziet dat het belangrijk is om de merkwaardige producten en verdubbelingsformules te studeren.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-10 10:38:42 -0500

Aantal keer gelezen: 263 keer

Laatst gewijzigd: May 10 '19