Stel je vraag
0

fysica dynamica 3.1.6 (bundel 2016)

asked 2019-05-13 10:56:49 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

De vraag is het volgende: 4 jongens en 1 meisje gaan naar RW. Na het festival is hun auto door de overvloedige regen komen vast te zitten in de modder. om de auto vrij te trekken is er een kracht nodig van 2500N. Als echte machos zeggen de 4 jongens tegen het meisje van opzij te gaan want zij gaan de klus onder 4'en wel klaren. De jongens worden verondersteld elk te kunnen trekken met een kracht van 500N; het meisje kan maximaal een kracht van 300N uitoefenen. De jongens nemen een kabel en trekken samen uit alle kracht maar tevergeefs. Kan het meisje alleen de auto vrij trekken? waarom wel of niet?

Bij deze oefening snap ik dat de jongens niet aan de vereiste krachtwaarde geraken om de auto eruit te trekken dmv de kabel die recht gespannen staat. (slechts 2000N) Indien het meisje de kabel vast maakt aan een boom of paal en in het midden het touw vastneemt en een knik in brengt dmv haar max kracht die ze kan leveren zal ze wel in staat zijn om de auto uit de modder te halen. Mijn vraag is: hoe kan ik de hoeken bepalen die ontstaan bij het trekken aan de kabel in het midden (zie afbeelding in google docs: https://docs.google.com/document/d/1T...)

Alvast bedankt !! MF

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-13 13:23:06 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De hoek is in ieder geval klein (schatten we enkele graden) dus is sin (alfa) klein. Als je dan de touwkracht bepaalt deel je de kracht van 300 N door een klein getal en wordt die touwkracht dus groot.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

aah oke oke dus we moeten de hoek dus gewoon schatten. super bedankt!

Marie-France.Delen ( 2019-05-14 02:11:51 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-13 10:56:49 -0500

Aantal keer gelezen: 102 keer

Laatst gewijzigd: May 13 '19