Stel je vraag
1

Fysica 10.2.3

asked 2019-05-15 11:27:11 -0500

Hannelore.Baert gravatar image

Beste

Ik begrijp deze oefening niet goed. Hoe moet ik dit alles interpreteren ?

Mvg

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Kan je ons eens laten zien wat je bedoelt?

Myriam@REBUS ( 2019-05-15 11:37:53 -0500 )edit

Ik begrijp deze ook niet goed, het is een oefening waar bij de trilling van 2 punten gegeven is. Je moet dan zeggen welke van de 4 figuren de juiste golf kan zijn bij deze punten. Ik kan geen foto van de vraag uploaden

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-06-06 13:12:16 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-06 13:52:02 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Op de eerste 2 grafieken zie je een y-t grafiek. Daar leiden we uit af dat op t=0 a in neutraal zit en op t=1/4 zit a op zijn hoogste positie. Voor b: op t=0 b in het laagste punt zit en op t=1/4 zit b in neutraal en is op weg naar boven.

Nu de 4 antwoordmogelijkheden: dit zijn y-x grafieken op t=1/4. De golf loopt van links naar rechts. Dus het stuk aan de linkerkant is wat op het bewuste punt toe komt. Bij <c> en <d> is de positie van a correct. Maar alleen bij <c> is b op weg naar boven.

Trucje om dit te zien: beeld je in dat de golf op een transparant vel getekend is en dat je dat opschuift van links naar rechts. Kan je het dan zien?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Hartelijk dank! Deze vraag kwam gisteren op mijn examen fysica, met deze hulp kon ik hem oplossen!

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-06-08 01:17:30 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2019-05-15 11:27:11 -0500

Aantal keer gelezen: 97 keer

Laatst gewijzigd: Jun 06 '19