Stel je vraag
0

Fysica huistaak 5 oefening 3

asked 2019-05-15 11:29:36 -0500

Hannelore.Baert gravatar image

Beste

Bij deze oefening begrijp ik dat de Laplacekracht inwerkt op de stroomvoerende cirkel. Als ik alle krachten teken werken ze elkaar tegen dus interpreteer ik dit dat de cirkel eigenlijk niet beweegt. Maar dit is niet zo volgens de oplossingen.

Mvg

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Geef je er de opgave eens bij zodat iedereen kan volgen?

Myriam@REBUS ( 2019-05-15 11:38:28 -0500 )edit

4 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-16 08:16:51 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De originele opgave. Oplossing C C:\fakepath\vraag 3 huistaak 5.JPG

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-05-16 07:45:14 -0500

Hannelore.Baert gravatar image

Ja dat begrijp ik, maar bij de oplossingen staat er dat de ring naar buiten gaat en niet naar binnen. Het is namelijk antwoord D , maar volgens jouw redenering zou het dan antwoord C moeten zijn.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Klopt de tekening dan niet? Ik probeer dit eens na te kijken maar de exacte opgaven heb ik niet bij de hand.

Myriam@REBUS ( 2019-05-16 07:52:40 -0500 )edit

Ik heb de originele opgave gevonden. Daar is de winding wel aan de andere kant getekend. Dus is mijn redenering juist.Bij mijn oplossingen staat wel antwoord C

Myriam@REBUS ( 2019-05-16 08:15:13 -0500 )edit
0

answered 2019-05-16 04:32:13 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ben je hier mee geholpen?

C:\fakepath\Capture.JPG

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-05-15 17:29:06 -0500

Hannelore.Baert gravatar image

Een rechthoekig magnetisch veld gaat loodrecht in het vlak van dit blad. Door een ringvormige geleider in het vlak van het blad gaat een stroom met tegenwijzerzin. In welke zin beweegt de ringvormige geleider dan ?

naar onder naar boven <c> naar links <d> naar rechts

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-15 11:29:36 -0500

Aantal keer gelezen: 184 keer

Laatst gewijzigd: May 16 '19