Stel je vraag
0

3.10.18 fysica extra

asked 2019-05-16 12:50:21 -0500

Thomas.Ponnet gravatar image

Heeft iemand een idee hoe je dit moet oplossen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
0

answered 2019-05-16 13:06:11 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Zet de zon in het midden. De aarde draait in 1 jaar rond de zon. Hier kan je de hoeksnelheid uit berekenen.

De aarde moet in haar baan gehouden worden door de gravitatiekracht. Deze moet dus gelijk zijn aan:
m (omega┬▓.straal)

Hier kan je de massa van de aarde invullen (zie vorige vraagstukken: 6 10^24 als ik me niet vergis) Dan is de enige onbekende nog de straal (= de afstand van de aarde tot de zon)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-16 12:50:21 -0500

Aantal keer gelezen: 45 keer

Laatst gewijzigd: May 16 '19