Stel je vraag
1

Vraag 8 chemie tandarts 2018

asked 2019-05-17 09:30:28 -0500

Hannelore.Baert gravatar image

updated 2019-05-22 15:27:09 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Beste

Ik begrijp deze oefening niet zo goed.

image description

Mvg

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2019-05-19 06:41:34 -0500

Hannelore.Baert gravatar image

De oplossing kleurt blauw als er veel HIn aanwezig is en geel als er veel In aanwezig is dus de kleurverandering zal van blauw naar geel gaan.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-05-18 17:13:33 -0500

Koen@REBUS gravatar image

De pKz van de indicator geeft het omslagpunt weer. Het omslagpunt waarbij het evenwicht verschuift is pH 4. Je kan deze indicator dus gebruiken om een verandering van pH tussen 3 en 5 te detecteren. Het zal dus antwoord C of D zijn.

Verder wordt de evenwichtsreactie van de indicator als volgt geschreven:

image description

Probeer zelf verder te redeneren wat de juiste oplossing zou zijn en deel je redenering via het forum.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-17 09:30:28 -0500

Aantal keer gelezen: 359 keer

Laatst gewijzigd: May 19 '19