Stel je vraag
0

wiskunde 2.3.9

asked 2019-05-17 19:15:41 -0500

Mirac.Ulgen gravatar image

updated 2019-05-20 14:47:40 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

beste ik heb de 2 fties aan elkaar gelijk gesteld en zo m uitgehaald ik kom voor m de waarden 8 en 6 klopt dit? als ik dit plot in mijn grm dan snijdt de rechte de parabool.

mvg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-18 06:21:17 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De waarden voor m zijn dan ook verkeerd. Stel ze aan elkaar gelijk en gebruik de discriminant methode om de RAAKpunten te vinden.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

ik zie waar ik een fout heb gedaan... ik kom als m 2 en -4 uit en als ik dit plot kom idd een raakpunt uit. een vraag over 2.3.15:voor de waarden van a,b en c kom ik -2,3 en -3 uit, klopt dit? heel erg bedankt

Mirac.Ulgen ( 2019-05-18 06:55:31 -0500 )edit

de laatste is -4

Myriam@REBUS ( 2019-05-18 07:47:41 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-17 19:15:41 -0500

Aantal keer gelezen: 68 keer

Laatst gewijzigd: May 18 '19