Stel je vraag
0

Chemie juli 2017- geel- vraag 10

asked 2019-05-19 04:46:06 -0500

Hannelore.Baert gravatar image

updated 2019-05-22 15:28:31 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Beste

Ik begrijp niet zo goed hoe ik hieraan moet beginnen.

Mvg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-05-19 08:13:12 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-05-19 08:13:51 -0500

Wanneer de formule van een organische molecule beantwoordt aan deze van een alkaan dan heeft deze molecule 0 overzadigdheden (dwz geen dubbele bindingen tussen O en C, geen dubbele bindingen of driedubbele bindingen tussen de onderlinge C-atomen of geen cyclyse structuren = ringstructuren).

De algemene formule voor een alkaan is de volgende: CnH(2n+2). Per verschil van twee H-atomen tov deze formule is er een onverzadigdheid of heeft deze molecule een dubbele binding/ringstructuur.

In deze opgave gaat het over de acyclysische verbindingen.

Hoeveel onverzadigdheden telt C24H48O2 ?

Cn(H2n+2) zou overeenkomen met een alkaan en dus C24H50 zijn. In deze molecule hebben we 2 H-atomen minder dus één overzadigdheid. 1 dubbele binding tussen O en C en dus geen dubbele bindingen.

Kan je de redenering verder afmaken en op deze manier de correcte oplossing aanreiken?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-19 04:46:06 -0500

Aantal keer gelezen: 141 keer

Laatst gewijzigd: May 19 '19