Stel je vraag
0

fysica juli 2017 vraag 1

asked 2019-05-19 14:53:05 -0500

Anne-Sophie.Milants gravatar image

updated 2019-05-20 10:18:19 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hallo Zou iemand mij kunnen helpen met deze oefening? image description Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-05-20 10:17:22 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

60 N is de neerwaartse kracht van de balk. Dus de beide spankrachten moeten dit in evenwicht houden.

2(touwkracht) sin30° = 60N

Dus antwoord D

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

dank je wel!

Anne-Sophie.Milants ( 2019-05-20 12:24:10 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-19 14:53:05 -0500

Aantal keer gelezen: 217 keer

Laatst gewijzigd: May 20 '19