Stel je vraag
0

Chemie reeks B 6.1.3

asked 2019-05-20 07:41:49 -0500

Elena.Leemans gravatar image

updated 2019-05-20 14:36:49 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Beste, Ik begrijp niet goed waarom het evenwicht hier onveranderd blijft, aangezien ik dacht dat bij een volumevergroting het evenwicht naar de kant met de meeste deeltjes gaat, naar links dus. Mvg

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-05-24 07:40:26 -0500

Elena.Leemans gravatar image

juist, dat ben ik vergeten dan is het aantal deeltjes links en rechts gelijk en blijft het evenwicht onveranderd. Dankuwel!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-05-20 14:36:31 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Is de reactie zoals ze in de opgave staat correct gebalanceerd?

Wat is je conclusie nadat je de juiste coëfficiënten hebt geplaatst.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-20 07:41:49 -0500

Aantal keer gelezen: 35 keer

Laatst gewijzigd: May 24