Stel je vraag
0

Chemie juli 2015-geel- vraag 3

asked 2019-05-20 08:55:05 -0500

Hannelore.Baert gravatar image

updated 2019-05-22 15:26:11 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Beste

Ik begrijp deze oefening niet zo goed.

image description

Mvg

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-05-20 14:12:20 -0500

Hannelore.Baert gravatar image

Ik begrijp niet dat je zegt hoe hoger OH-ionen hoe hoger de PH. De PH hangt toch af van de concentratie H+ ionen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Meer OH- ionen dan is de oplossing meer basisch (alkalisch). Of een pH die hoger ligt dan 7. bv. [OH-] = [10^-3] => pOH = 3 en pH = 11 is een hogere conc. dan [OH-] = [10^-6] => pOH = 6 en pH = 8. Dat maakt het soms complex met het negatief logaritme en pH en pOH. Kan je zo verder?

Koen@REBUS ( 2019-05-20 14:45:08 -0500 )edit

Inderdaad, ik begrijp het ! Bedankt

Hannelore.Baert ( 2019-05-20 15:51:13 -0500 )edit

Wat kom je dan uit als juist antwoord en waarom?

Koen@REBUS ( 2019-05-20 15:52:26 -0500 )edit

Mijn antwoord zegt dat er meer mol NaOH is dan mol KOH, dit is fout toch?

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-05-26 10:28:10 -0500 )edit

Er is meer mol NaOH dan KOH dat is correct. Er is dus ook meer mol OH- bij NaOH en de pH van NaOH is dus hoger dan deze van KOH.

Koen@REBUS ( 2019-05-26 16:59:04 -0500 )edit
0

answered 2019-05-20 14:05:09 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-05-20 14:06:17 -0500

De pH zal beïnvloed worden door het aantal mol OH- ionen. Hoe hoger de concentratie OH- ionen (mol/liter en het volume voor beide is 1 liter) hoe hoger de pH.

Indien je dezelfde massa KOH en NaOH neemt, welke van de beide stoffen geeft de grootste hoeveelheid mol OH- ionen?

Tip:

aantal mol = massa / molaire massa

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-20 08:55:05 -0500

Aantal keer gelezen: 205 keer

Laatst gewijzigd: May 20 '19