Stel je vraag
0

fysica 12.2.7

asked 2016-06-06 12:51:22 -0500

Eline gravatar image

Ik begrijp oefening 12.2.7 niet zo goed, na de stap dat je gesmolten is

is het omdat je Lsmeltijs hebt dat je dan uw c voor ijs moet vervangen door dat van water? ik heb dit al opgeschreven:

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-06 16:33:38 -0500

Eline gravatar image

Ook kom ik bij 12.2.7 toch nog steeds niet op 37°C uit, begrijp nu niet wat ik fout doe want heb de temperatuur voor mijn smeltwater aangepast..

image description

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Het temperatuurverschil van de eerste term bevat een foutje: de eindtemperatuur voor het opwarmen van het ijs is 0 graden, niet de uiteindelijke eindtemperatuur.

Yves@REBUS ( 2016-06-06 16:47:05 -0500 )edit
0

answered 2016-06-06 15:23:26 -0500

Voor die term moet inderdaad met $c_w$ werken. Voor het ijs moet je wel het temperatuursinterval opsplitsen: ijs van -20 tot 0, dan smelten en uiteindelijk smeltwater van 0 tot $T_e$. Opgelet de waarde van $c_w$ is 4190.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt, bij 12.2.3 is er ook zo'n oefening, maar met Ls ijs, is dit dezelfde manier van werken? moet je daar na het smelten ook mijs . cwater . T doen? ik kom uit om 26°C maar het zou 29°C moeten zijn. ik heb de cw gebruikt.

Eline ( 2016-06-06 15:59:30 -0500 )edit
0

answered 2016-06-06 12:55:00 -0500

Eline gravatar image

image description

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-06 12:51:22 -0500

Aantal keer gelezen: 191 keer

Laatst gewijzigd: Jun 06 '16