Stel je vraag
0

Fysica juli 2009 vraag 10

asked 2019-05-20 12:29:08 -0500

Anne-Sophie.Milants gravatar image

updated 2019-05-20 13:43:42 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hallo zou iemand mij kunnen helpen met deze oefening? Ik weet dat het antwoord B is maar ik snap het redeneren van de oefening niet zo goed. Alvast bedankt! C:\fakepath\juli 2009.jpg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-20 13:43:03 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het neutron is niet geladen en buigt niet af in het elektrisch veld. Het proton is positief geladen en zal dus naar de negatieve kant bewegen. Het elektrisch veld is voorgesteld door de vector E. Deze loopt van positief naar negatief.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-20 12:29:08 -0500

Aantal keer gelezen: 77 keer

Laatst gewijzigd: May 20 '19