Stel je vraag
0

Wiskunde 4.1.8

asked 2019-05-20 13:12:26 -0500

Hannelore.Baert gravatar image

updated 2019-05-20 14:44:02 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Beste

Ik begrijp deze oefening niet zo goed.

Mvg

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-20 14:16:10 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Een dominosteen heeft 2 vakjes waar op 0 tot 6 stippen staan. Er moeten dus 2 keuzes gemaakt worden en herhaling is mogelijk.

Je lost dit op met een herhalingscombinatie.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-05-20 14:30:49 -0500

Hannelore.Baert gravatar image

Dankjewel, ik heb gevonden !

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-20 13:12:26 -0500

Aantal keer gelezen: 75 keer

Laatst gewijzigd: May 20 '19