Stel je vraag
0

Wiskunde 4.2.5

asked 2019-05-20 13:20:18 -0500

Hannelore.Baert gravatar image

updated 2019-05-20 14:12:22 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Beste

Bij deze oefening weet ik niet goed hoe te beginnen.

Mvg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-20 14:11:40 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De kans dat T1 gebruikt werd is 60%. De kans dat de test fout is bij dit toestel is 1%. Dan is de totale kans op fout met dit toestel 0,006.

De kans dat T2 gebruikt werd is 30%. De kans dat de test fout is bij dit toestel is 2%. Dan is de totale kans op fout met dit toestel 0,006.

De kans dat T3 gebruikt werd is 10%. De kans dat de test fout is bij dit toestel is 4%. Dan is de totale kans op fout met dit toestel 0,004.

Nu zoeken we een voorwaardelijke kans. De kans dat T3 gebruikt werd als de test fout is. Dat is dan 0,004/(0,006 + 0,006 +0,004) = 1/4 of 25%

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-20 13:20:18 -0500

Aantal keer gelezen: 75 keer

Laatst gewijzigd: May 20 '19