Stel je vraag
0

Wiskunde 4.10.3

asked 2019-05-20 14:35:29 -0500

Hannelore.Baert gravatar image

updated 2019-05-20 14:43:41 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Beste

Ik begrijp deze oefening niet zo goed.

Mvg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-05-20 14:42:40 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Maak een kansenboom. Doe alsof ze verder spelen. Als dat zou gebeuren heeft Jan in totaal 75% kans om 5 partijen te winnen, Piet 25% kans. Dus moeten ze de 100€ verdelen met 75€ voor Jan en 25€ voor Piet.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-20 14:35:29 -0500

Aantal keer gelezen: 56 keer

Laatst gewijzigd: May 20 '19