Stel je vraag
0

biologie 5.30

asked 2016-06-06 14:24:18 -0500

Eline gravatar image

Wat is het verband tussen de hoeveelheid afscheiding van GRF en de oestrogeenspiegel?

A) Een hoge afscheiding van oestrogeen stimuleert de afgifte van GRF, afgescheiden door de hypothalamus C) Een lage afscheiding van oestrogeen stimuleert de afgifte van GRF afgescheiden door de hypothalamus.

Het antwoord, moet C zijn maar ik dacht dat het A was:

want dacht dat als oestrogeen en progesteron samen laag waren dat dat de afgifte van GRF stimuleert, maar als bv enkel oestrogeen laag is dat dat juist de afgifte verminderde en een hoge de afgifte vermeerdert?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-24 16:01:16 -0500

Eline gravatar image

Oke, ik begrijp het nu denk ik! Bedankt voor de hulp!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-24 11:22:42 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Het antwoord van Margot is correct :)

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-24 02:53:34 -0500

Margot.VanDaele gravatar image

Dat volgt een negatief feedbacksysteem. Dus normaal gezien geldt altijd dat een lage afscheiding oestrogeen en progesteron de hypothalamus stimuleren om opnieuw GRF af te geven. De enige keer waar dat niet geldt is vlak voor de ovulatie. Dan bereikt het oestrogeengehalte een enorme piek waardoor er een LH piek en een kleine FSH piek geinduceerd wordt. Dus dat is de enige moment waar een hoog oestrogeengehalte net wel de hypothalamus stimuleert. Voor de rest moet je altijd onthouden dat een lage afscheiding oestrogeen de hypothalamus stimuleert, en een hoge afscheiding oestrogeen de hypothalamus remt.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-06 14:24:18 -0500

Aantal keer gelezen: 154 keer

Laatst gewijzigd: Jun 24 '16