Stel je vraag
0

Fysica 10.1.5

asked 2019-05-21 14:29:17 -0500

Noah.Pluymers gravatar image

Hallo Bij het oplossen van vraag c moet de trillingsvergelijking: 0,2 sin(10t - pi/2) zijn.

Komt de -pi/2 in de vergelijking van het gegeven dat de massa aan een veer hangt en dus verticaal staat?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-05-21 14:43:45 -0500

Noah.Pluymers gravatar image

updated 2019-05-21 14:44:10 -0500

Of komt dit omdat de trilling wordt gestart vanuit een maximum?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

eigenlijk vanuit een minimum (Je trekt de veer naar benedenĂ 

Myriam@REBUS ( 2019-05-21 16:02:31 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-21 14:29:17 -0500

Aantal keer gelezen: 174 keer

Laatst gewijzigd: May 21 '19