Stel je vraag
0

Chemie 2018 tandarts vraag 5, gele fiche

asked 2019-05-26 08:29:12 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

updated 2019-05-26 15:23:33 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Beste,

Ik heb deze oefening gemaakt en ben tot de juiste uitkomst gekomen. Mijn bewerking is volgens mij echter niet volledig juist aangezien ik 0,175x10^-7 uitkom ipv 0,175mol/l. Door deze uitkomst heb ik ‘gegokt’ op 0,175 en bleek dit dus correct te zijn. Kunnen jullie mij helpen zoeken naar mijn fout? Ik ben begonnen met de gegevens over KMnO4 om te zetten naar mol: 3,5x10^-3 mol. Via stoichiometrie heb ik dan het aantal mol H2O2 berekend: 8,75x10^-3 mol. Dit gedeeld door 50ml geeft mij een concentratie van 0,175x10^-7 mol/l. Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-05-26 15:31:50 -0500

Koen@REBUS gravatar image

1 mol KMnO4 reageert met 5/2 mol H2O2.

35 ml KMnO4 met een concentratie van 0,1 mol/l bevat 35 x 10^-3 x 10^-1 mol = 35 x 10^-4 mol KMnO4.

Hiervoor heb je dus 35 x 10^-4 mol x 5/2 mol H2O2 nodig.

conc. = aantal mol / volume = 35 x 10^-4 mol x 5/2 mol / 50 x10^-3 l = 1,75 x 10^-1 = 0,175

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-26 08:29:12 -0500

Aantal keer gelezen: 164 keer

Laatst gewijzigd: May 26 '19