Stel je vraag
0

Wiskunde 3.10.23

asked 2019-05-27 09:40:34 -0500

Kathleen gravatar image

Ik begon aan deze oefening, maar geraakte in mijn laatste stappen niet verder. Hoe los ik deze oefening verder op om tot het juiste eindresultaat te komen? Alvast bedankt!

C:\fakepath\Analyse 3.10.23.jpg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-05-27 10:01:39 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Om deze oefening met een integraal op te lossen moet je een substitutie naar poolcoördinaten uitvoeren. Dit is echter te ingewikkeld voor het niveau van het toelatingsexamen.

Als je nu eens goed naar de functie kijkt zie je dat dit een halve cirkel is met y² = 16 -x² of x² +y² = 16.

Je kan dus de berekening maken door de helft van de cirkel met straal 4 te nemen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Sorry, maar die werkmethode snap ik niet zo goed.

Kathleen ( 2019-05-28 04:57:15 -0500 )edit

substitutie: neem x = 4*sin(t)

Myriam@REBUS ( 2019-05-28 06:05:13 -0500 )edit

In ieder geval moet je voor het examen alleen de eenvoudige substituties kennen, dus ik zou hier niet te veel tijd in steken.

Myriam@REBUS ( 2019-05-28 06:06:34 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-27 09:40:34 -0500

Aantal keer gelezen: 70 keer

Laatst gewijzigd: May 27 '19