Stel je vraag
0

wiskunde 1.17 (syllabus)

asked 2016-06-07 10:14:59 -0500

Eline gravatar image

image description

Waarom mag tussen 0 en 2/3 niet meedoen?

Is dit omdat je geen rekening moet houden met s groter of gelijk aan 0 omdat het niet rechts van 1/2 staat en geen rekening houden met 2/3 groter dan s omdat het niet links van 1/2 staat?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-07 13:07:12 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Tussen 0 en 2/3 wordt de noemer te klein, zodat de breuk groter dan 1 of kleiner dan -1 wordt.

Ik werk dit liefst uit in volgende stappen: verken eerst de grenzen -1= (s-1)/(1-2s) en de andere grens: (s-1)/(1-2s)=1

Vervolgens weet je langs welke kant van de asymptoot s=1/2 de noemer negatief is. Als je deze noemer wegwerkt in de ongelijkheid moet het teken van de ongelijkheid omgekeerd worden.

Bij twijfels of als controle van het resultaat: vul een waarde in en kijk of het voldoet.

oefening 1.17.JPG

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-07 12:57:56 -0500

De oplossingen moeten inderdaad passen bij de voorwaarde van het teken van de noemer waarvan je uitgaat (links van 1/2 of rechts van 1/2). Anders heb je de ongelijkheidstekens niet correct aangepast (bij jouw in fluo)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-07 10:14:59 -0500

Aantal keer gelezen: 112 keer

Laatst gewijzigd: Jun 07 '16