Stel je vraag
0

Wiskunde 3.10.13

asked 2019-05-28 06:59:46 -0500

Kathleen gravatar image

Hoe weet je dat de functie wel een SA heeft, maar geen VA? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-28 07:39:18 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

zie GEOGEBRA C:\fakepath\wiskunde 3.10.13.JPG

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-05-28 07:30:04 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Deze functie heeft een horizontale asymptoot bij ln(5) door het nemen van de limiet naat min oneindig. Aan de andere zijde is dit een schuine asymptoot (met de limietmethode te berekenen. Euclidische deling zal zeker niet gaan) door de limiet naar plus oneindig.

Dit is weer iets wat niet zo belangrijk is omdat er tot nu toe nog nooit een dergelijke vraag op het ingangsexamen geweest is. Beschouw het als een verdiepingsoefening.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-28 06:59:46 -0500

Aantal keer gelezen: 66 keer

Laatst gewijzigd: May 28 '19