Stel je vraag
0

2008 Juli vraag 9

asked 2019-05-29 14:05:38 -0500

Kathleen gravatar image

12 euro's moeten verdeeld worden over Jan, Piet en Els. Op hoeveel manieren kan je dat doen op voorwaarde dat Jan minimum 4 euro krijgt, Els en Piet beiden minstens 3 euro en Piet maximaal 4 euro? A) 8 B) 5 C) 6 D) 3

Hoe pak je deze vraag best aan? Dankjewel alvast.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-29 14:13:57 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Begin hiermee: Jan 4 euro, Els en Piet beiden 3 euro. Dan zijn er al 10 euro verdeeld.

Je kan nu Piet 4 euro geven, dan kan de laatste euro naar Els of Jan. Geeft 2 mogelijkheden.

Als Piet geen euro extra krijgt kan je de 2 euro aan Els of Jan geven, of gelijk verdelen tussen Els en Jan. Dus nog eens 3 mogelijkheden.

Ik zou dus zeggen in totaal 5 mogelijkheden.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankuwel, ik begrijp het!

Kathleen ( 2019-05-30 03:28:39 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-29 14:05:38 -0500

Aantal keer gelezen: 90 keer

Laatst gewijzigd: May 29 '19