Stel je vraag
0

Biologie modificaties/mutaties

asked 2019-05-30 05:27:54 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

Beste,

Zou iemand mij een grondige uitleg kunnen geven waarom modificaties niet erfelijk zijn en mutaties in sommige gevallen ook niet. Zo kan ik duidelijk het verschil tussen beide inzien, in de handboeken vind ik dit niet zo overzichtelijk. Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2019-06-04 05:10:27 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Dit is niet eenduidig, want modificaties kunnen wel overerfbaar zijn (zie epigenetische overerving p 100 boek 6.2), maar bij Lamarck zijn ze niet overerfbaar. Dus je mag dat niet door elkaar gooien in de 2 hoofdstukken.

Verder zijn mutaties wel overerfbaar als ze in een geslachtscel zitten, maar niet wanneer ze in een lichaamscel zitten.

Duidelijker zo? :)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2019-05-30 05:27:54 -0500

Aantal keer gelezen: 217 keer

Laatst gewijzigd: Jun 04 '19