Stel je vraag
0

Biologie hoofdstuk 4 vraag 14

asked 2019-05-30 08:20:01 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

Beste,

Deze vraag over crossing-over begrijp ik niet goed. Zou iemand deze kunnen uitleggen aub, eventueel via een tekening? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-04 05:07:52 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Je moet eerst 2 zusters langs elkaar tekenen, dus:

E E e e

K K k k

Dan mag je een crossing-over doen, en bij deze oefeningen is dat bij de K en k gebeurd.

Dus krijg je:

E E e e

K k K k

Begrijp je?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-30 08:20:01 -0500

Aantal keer gelezen: 49 keer

Laatst gewijzigd: Jun 04 '19