Stel je vraag
0

Fysica oefening 2.1.7

asked 2019-05-31 06:57:31 -0500

Anne-Sophie.Milants gravatar image

Zou mij kunnen helpen met de redenering van deze vraag? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-31 07:04:12 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

De bal heeft op elk moment een snelheid, dit is te zien op de grafiek. C en D kunnen dus al geschrapt worden. Verder kan je op de grafiek zien dat de snelheid eerst positief is, dit betekent dat de bal opwaarts beweegt. Hiermee kom je op antwoord B. Hopelijk heb ik je kunnen helpen hiermee.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

juist. Snelheid is naar boven in het eerste deel van de grafiek, want de bal vertraagt. In het tweede deel versnelt de bal, dus is de snelheid daar naar beneden.

Myriam@REBUS ( 2019-05-31 07:14:03 -0500 )edit
1

dankjewel!

Anne-Sophie.Milants ( 2019-05-31 10:03:44 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-05-31 06:57:31 -0500

Aantal keer gelezen: 73 keer

Laatst gewijzigd: May 31 '19