Stel je vraag
0

8.10.7 en 8.10.9 Fysica extra

asked 2019-06-02 06:05:21 -0500

Kathleen gravatar image

Ik vind bij beide oefeningen niet echt een methode om deze oefeningen op te lossen. Hoe start ik hier best aan? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-02 10:25:08 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

8.10.7 Het bloed moet recht doorstromen, dus de afbuiging van het magnetisch veld moet gecompenseerd worden door het aanleggen van een inductiespanning. (analoog als bij het principe van de snelheidsselector) C:\fakepath\elektromagnetisme a.JPG

Voor 8.10.9: B verandert, A is constant en zo kan je de U berekenen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-02 06:05:21 -0500

Aantal keer gelezen: 98 keer

Laatst gewijzigd: Jun 02 '19