Stel je vraag
0

Biologie 2018 vraag 9

asked 2019-06-02 08:49:12 -0500

Anne-Sophie.Milants gravatar image

Hallo Zou iemand mij kunnen helpen met deze vraag? Ik snap niet zo goed waarom de bovenste streng wordt gebruikt voor de transcriptie. Alvast bedankt! image description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-04 05:00:50 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Je moet altijd de anti-sense aflezen bij transcriptie. Als je de anti-sense afleest, dan krijg je hetzelfde (met uitzondering van U en T) als je sense streng en dit is wat je hebben voor de codering.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-06-26 14:13:28 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

Hoe werk je de oefening uit? Als ik het doe krijg ik altijd een stopcodon als eerste triplet

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Eerste triplet is CCA. Dus je leest de bovenste af, dit is DNA, je zet het om naar mRNA, dan moet je van 5 naar 3 lezen. Dus kom je CCA-CGG-GUA-....

Martine@REBUS ( 2019-06-27 02:41:39 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-02 08:49:12 -0500

Aantal keer gelezen: 282 keer

Laatst gewijzigd: Jun 26 '19