Stel je vraag
0

Vraag 7 2017 wiskunde augustus

asked 2019-06-02 13:51:19 -0500

Thomas.Ponnet gravatar image

updated 2019-06-08 08:14:02 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kan je dit ook zo oplossen?image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-02 14:23:32 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Dit lukt, maar ik verkies toch om een gewone euclidische deling te doen of de limietmethode te gebruiken. Je ziet dadelijk dat a=4b en dan kan je eenvoudig vinden dat b=1. Bijgevolg is a+b=5

Klein schoonheidsfoutje: in de groen onderlijnde vergelijking staat eigenlijk -3=0 (dat is normaal omdat het over een asymptoot gaat, die is nooit helemaal gelijk aan de functie)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Via de limietmethode zit ik bij a=4b, hoe moet ik verder gaan? Als ik ‘q’ gelijkstel aan -3 loop ik vast

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-06-29 02:34:07 -0500 )edit
1

Heb het gevonden!

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-06-29 02:37:06 -0500 )edit

ja dat is normaal. Ga nu eens terug naar de vraag om te kijken of je nog een andere vergelijking kunt vinden. Je mag nu aannemen dat a = 4b en dus één van de twee vervangen.

Myriam@REBUS ( 2019-06-29 02:38:28 -0500 )edit

Je kan ook stellen dat (4bx²+ bx) = (bx+1)(4x-3) en dit oplossen naar b

Myriam@REBUS ( 2019-06-29 02:43:28 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-02 13:51:19 -0500

Aantal keer gelezen: 140 keer

Laatst gewijzigd: Jun 02 '19