Stel je vraag
0

Fysica elektrostatica oefening 6.3.5

asked 2019-06-03 08:49:03 -0500

Tinne.Wilms gravatar image

Beste,

Bij deze oefening heb ik antwoord A en D al geschrapt: omdat de veldsterkte in punt S en R nooit 0 kunnen zijn.

Kloppen mijn berekeningen voor de ladingen van Q1 en Q2? Ik twijfel hierbij of dit correct is. Daarna ben ik dit gaan invullen voor punt T.

Alvast bedankt!!

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-03 09:28:30 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De fout is dat de afstand voor Q2 niet 3 maar 6 is. Zie bijlage C:\fakepath\fysica 6.3.5.jpg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ah oke! Dank u :-) Ik heb het ter controle nog eens uitgerekend voor punt P, hierbij kom ik EQ1 = -30 V/m en EQ2 = 7,5 V/m Waarbij antwoord C correct is.

Tinne.Wilms ( 2019-06-04 03:35:17 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-03 08:49:03 -0500

Aantal keer gelezen: 147 keer

Laatst gewijzigd: Jun 03 '19