Stel je vraag
1

Chemisch rekenen opgave 4-0II-17

asked 2019-06-04 03:52:14 -0500

Sam gravatar image

Kan iemand me helpen met deze oefening?

Ik heb berekend dat we 0,09 mol NaOH hebben. Klopt het dan dat we 0,045 mol HOOC-COOH hebben?

En wanneer ik de concentratie van oxaalzuur in het staal in massaprocent moet berekenen, moet ik dan de massa van het oxaalzuur delen door die 9 gram die in de opgave gegeven staat ( x 100%) ?

Alvast bedankt

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
0

answered 2019-06-04 12:17:43 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Jouw redenering lijkt me te kloppen. Wat kom je dan uit als oplossing?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik kom dan 45% uit, klopt dit?

Sam ( 2019-06-06 05:04:16 -0500 )edit

Helemaal correct !

Koen@REBUS ( 2019-06-06 11:01:24 -0500 )edit

Bedankt Koen!!

Sam ( 2019-06-08 04:17:16 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-04 03:52:14 -0500

Aantal keer gelezen: 117 keer

Laatst gewijzigd: Jun 04 '19