Stel je vraag
1

fysica augustus 2015 vraag 14

asked 2016-06-07 14:33:39 -0500

Eline gravatar image

updated 2016-06-07 15:33:47 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik kom uit op T/8 , maar het zou T/6 moeten zijn,

waarom is het niet T/8 als je amplitude de helft wordt? want vanaf de top tot het evenwichtspunt krijg je toch 1/4 van een periode?

image description

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Let op: je hebt de vraag niet goed gelezen. De amplitude is de helft, dus in jouw uitwerking moet je uitgaan van y(t) = 2 sin (wt + pi/2) = 1

Myriam@REBUS ( 2016-06-08 10:27:55 -0500 )edit

4 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-28 09:41:42 -0500

Marie.Vandenberghe gravatar image

Ik kom bij deze oefening altijd uit dat t gelijk moet zijn aan -T/6. Mag ik die - gewoon laten vallen?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

misschien het gevolg van het feit dat je beginhoek niet klopt?

Myriam@REBUS ( 2017-06-28 12:37:10 -0500 )edit

Mijn beginhoek is pi/2. Maar ik krijg die min als ik pi/6 - pi/2 doe. 1/2 = sin (2pi.t/T + pi/2) <=> pi/6 = (2pi.t/T + pi/2) <=> pi/6-1/2 = 2pi.t/T <=> -2pi/6 = 2pit/T => t = -T/6

Marie.Vandenberghe ( 2017-06-28 13:13:15 -0500 )edit

En als je dan eens zou werken met sin (2pi.t/T + pi/2) = sin (5pi/6) want je moet tenslotte verder naar de toekomst.

Myriam@REBUS ( 2017-06-28 13:36:03 -0500 )edit

Dank je wel! Maar wat ik doe is ook eigenlijk wel juist, toch?

Marie.Vandenberghe ( 2017-06-29 03:07:29 -0500 )edit

Er zal op -pi/6 wellicht een punt zijn dat hieraan beantwoordt, maar wat als dat niet bij de 4 antwoordmogelijkheden staat. Om zeker te zijn: tekenen. Zie de tekening bij mijn antwoord van 7/6/2016 hier onder.

Myriam@REBUS ( 2017-06-29 03:11:49 -0500 )edit
0

answered 2016-06-08 10:24:54 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je zou ook met de sinusfunctie kunnen werken. Dan is het sin(wt + pi/2). Als je dat niet te ingewikkeld vind is het even goed.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-08 03:45:42 -0500

Eline gravatar image

Oke, ik snap het! Bedankt! Maar zou je ook met de sinusfunctie kunnen werken als er een verschuiving was van de golf naar links?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-07 15:04:36 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Y=A cos (wt) voor de opgave is Y=A/2 en dus is cos wt = 0.5 en wt= pi/3 met w=2pi/T kom je tot t=T/6Fysica vraag 14.JPG

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-07 14:33:39 -0500

Aantal keer gelezen: 530 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '17