Stel je vraag
1

Chemie vraag 10 / groepsles

asked 2019-06-04 14:25:48 -0500

Tinne.Wilms gravatar image

updated 2019-06-04 16:20:26 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Beste,

Bij deze vraag kom ik niet uit op één van de antwoorden. Wat doe ik hier fout?

Mijn werkwijze: 1) stoichiometrie uitwerken van de reactievergelijking 2) aantal mol bepalen adhv het molaire gasvolume (22,4L) 3) uitwerken van de reactie 4) volume berekenenimage description(/upfiles/1559676329908143.jpg) image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2019-06-04 16:24:04 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Er wordt 0,9 mol gas gevormd dat is correct. Maar de vraag is: Wat is het totale gasvolume.

Wat is dan de juiste oplossing?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja, maar ik kom hier op een verkeerde uitkomst; 20,16L -> ik doe 0,9mol x 22,4L = ongerveer 20L

Tinne.Wilms ( 2019-06-05 03:19:56 -0500 )edit

Ah er blijft ook nog 0,22 mol over van 02. Dan is het antwoord 25L! Bedankt Koen! :-)

Tinne.Wilms ( 2019-06-05 03:21:05 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-04 14:25:48 -0500

Aantal keer gelezen: 105 keer

Laatst gewijzigd: Jun 04 '19