Stel je vraag
0

Fysica elektrodynamica 7.5.1

asked 2019-06-05 05:40:03 -0500

Tinne.Wilms gravatar image

Voor deze oefening kom ik op een vreemde waarde uit,

Eerst bereken ik de Rv voor R2 en R3 Dan voor de totale parallelschakeling en dan de andere 2 weerstanden erbij. Wat doe ik hier mis?

Alvast bedankt!

image description

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-05 05:45:41 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

R2 en R3 staan in serie met elkaar, dus deze moet je eerst optellen. Daarna zet de deze R23 in parallel met R1. De resulterende daarvan staat in serie met R4 en R5.

Probeer nog eens!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Oh ja inderdaad! Nu kom ik op 12 Ohm! Bedankt Myriam! :-)

Tinne.Wilms ( 2019-06-05 05:50:32 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-05 05:40:03 -0500

Aantal keer gelezen: 2,202 keer

Laatst gewijzigd: Jun 05 '19