Stel je vraag
0

Fysica examenvraag

asked 2019-06-06 02:50:31 -0500

Kathleen gravatar image

Bij deze vraag werd als oplossing gezegd dat de toegevoegde olie het water doet zakken, maar hoe weet je dit? Hoe weet je dat je niet gewoon 30 cm aan olie bijvoegt en de rest hetzelfde blijft als de beginsituatie?

C:\fakepath\1997 Voorbeeldexamen Vraag 14.png

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-06 07:26:17 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Waarom zou het water blijven staan als je er iets zwaar bij op giet? Het water verplaatst tot een nieuw evenwicht.

Bekijk een hoe en waar er evenwicht is. Tip: de waterkolom gaat niet uitzetten of krimpen. De daling aan de linkerzijde is de stijging aan de andere zijde.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

oke, danku!

Kathleen ( 2019-06-24 07:39:19 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2019-06-06 02:50:31 -0500

Aantal keer gelezen: 115 keer

Laatst gewijzigd: Jun 06 '19