Stel je vraag
0

Fysica 2009 examenvraag

asked 2019-06-06 03:31:31 -0500

Kathleen gravatar image

Waarom moet je bij deze vraag niet h gelijkstellen aan 0,95m en P atm erbij rekenen?

C:\fakepath\2009 Augustus (2).png

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-06 07:17:18 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het is een moeilijke, maar kijk eens waar de lucht in de baxter komt. Op dat punt is er Patm. Daar moet je de hoogte van de vloeistofkolom bij rekenen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oei, maar waarom moet je dan niet P = Patm + rho * g * 0,8 doen?

Kathleen ( 2019-06-25 02:19:34 -0500 )edit

Voor de afgesloten gaskolom rechts is er geen Patm omdat de kolom dicht is aan de bovenkant.

Myriam@REBUS ( 2019-06-25 02:30:18 -0500 )edit

Maar daar heb je dan toch weer de vloeistof in die kolom die je er dan bij zou moeten rekenen?

Kathleen ( 2019-06-25 02:50:07 -0500 )edit

Waarom reken je de hoogte van de vloeistof in de katheter (15cm) er niet meer bij?

Victor.DeFoer ( 2019-06-26 16:23:13 -0500 )edit

mag je stellen dat, omdat onderaan in de katheter lucht binnenkomt de druk van de vloeistofkolom boven het punt waar de lucht binnenkomt (15cm) "geneutraliseerd wordt"?

Victor.DeFoer ( 2019-06-26 16:42:53 -0500 )edit
0

answered 2019-06-25 03:55:48 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De totale druk is P atm + rho g h met h = 0.8 g is 10 en rho is 1000

Hier wordt er echter de hydrostatische druk gevraagd en dat zou 8000 zijn (afgerond) Zonder afronding kom je iets lager uit, dus antwoord A

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Ik zie het, erg bedankt!!

Kathleen ( 2019-06-25 06:33:13 -0500 )edit
0

answered 2019-06-25 02:58:22 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\1998 voorbeeldvraag druk.jpg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Kan het dat u het over een andere examenvraag heeft?

Kathleen ( 2019-06-25 03:36:24 -0500 )edit

Juist, ik heb 2 vragen verward. Ik kijk nu eens naar de juiste vraag.

Myriam@REBUS ( 2019-06-25 03:44:27 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-06 03:31:31 -0500

Aantal keer gelezen: 209 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '19