Stel je vraag
0

Fysica examenvraag 2010

asked 2019-06-06 03:39:33 -0500

Kathleen gravatar image

C:\fakepath\2010 Augustus (2).png

Ik begrijp niet zo goed hoe je bij deze oefening het gewicht kan berekenen. Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-06 07:19:13 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het halve volume onderdompelen geeft een archimedeskracht gelijk aan het hele gewicht. Een hele bol onderdompelen gaat, maar dan moet je 10N extra toevoegen. Het gewicht was dus op zichzelf al 10 N

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Dankuwel!!

Kathleen ( 2019-06-24 07:38:25 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-06 03:39:33 -0500

Aantal keer gelezen: 99 keer

Laatst gewijzigd: Jun 06 '19