Stel je vraag
0

Wiskunde arts 2018 vraag 8

asked 2019-06-06 05:17:28 -0500

Céleste gravatar image

N personen van verschillende lengte gaan lukraak in een rij staan. De kans dat door de plaatsverwisseling van precies twee personen de rij netjes geordend is van klein naar groot, bedraagt 1/48 . Hoeveel personen staan in de rij? Ik weet niet hoe ik deze vraag kan oplossen, kan iemand me helpen? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-06 07:12:57 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Deze is al eens beantwoord:

http://toelatingsexamen.rebus.be/ques...

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-06 05:17:28 -0500

Aantal keer gelezen: 282 keer

Laatst gewijzigd: Jun 06 '19