Stel je vraag
1

Fysica elektrostatica oef 6.3.4 D

asked 2019-06-06 13:43:51 -0500

Tinne.Wilms gravatar image

Bij deze oefening moet je de snelheid berekenen van een elektron.

Bereken ik dit op de correcte manier? Ik heb de Ek en Ep aan elkaar gelijkgesteld en daaruit de snelheid gehaald. Maar ik kom hier op getallen dat zeer moeilijk uit het hoofd te berekenen zijn...

Alvast bedankt! image description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-07 02:46:04 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Zie verbetering: C:\fakepath\6.3.4. verbetering.jpg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

ah oke! nu begrijp ik het, 1,6.10^-14 is al de potentiële energie! dus is al (q.V) :D Bedankt!

Tinne.Wilms ( 2019-06-07 02:58:04 -0500 )edit

Als je deze oefening helemaal uitgeschreven hebt mag je ze gerust nog eens posten. Veel mensen hebben problemen met deze oefening. En hier komt alles van het homogeen elektrisch veld mooi samen.

Myriam@REBUS ( 2019-06-07 03:04:59 -0500 )edit

heel de oefening als in A) B) C) D)? of gewoon deel D :-)

Tinne.Wilms ( 2019-06-07 03:54:47 -0500 )edit

Je kijkt maar wat er op een foto gaat. Je schrijft zeker duidelijker dan ik en dat moet ik die vraag de volgende weken niet nog eens beantwoorden.

Myriam@REBUS ( 2019-06-07 05:37:39 -0500 )edit

ik zal het straks online zetten! geen probleem!

Tinne.Wilms ( 2019-06-07 06:08:19 -0500 )edit
0

answered 2019-06-06 14:02:31 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je kan dit benaderen als de vierkantswortel van 36 . 10^20 en dit is ongeveer 6 . 10^10

Oefen een beetje in het schatten van die waarden. Op het echte examen is dit meestal niet zo nodig, maar wel handig om rekenfouten op tijd te zien.

Maar dit zal je nog even moeten nakijken want ik heb als oplossing 1,88 10^8 Je hebt de V twee maal gebruikt!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Het is toch sowieso maal 2? Want je zet 1/2 naar de andere kant? :-)

Tinne.Wilms ( 2019-06-07 01:58:08 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-06 13:43:51 -0500

Aantal keer gelezen: 166 keer

Laatst gewijzigd: Jun 07 '19