Stel je vraag
0

Biologie :erfelijkheidsleer

asked 2019-06-07 13:44:46 -0500

FM gravatar image

De 2 suiker-fosfaatruggengraten liggen over hun hele lengte ongeveer 2 nm van elkaar , omdat :

A) DNA een dubbele helix is

B)de basen in een willekeurige volgorde liggen

C) er telkens een purinebase tegenover een pyrimidinebase ligt

D) c een koppel vormt met T en A en G

Hoe zou je deze vraag het best aanpakken ? Is B het juiste antwoord

Mvg

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-20 08:37:58 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Ik denk dat deze vraag niet compleet is.

Echter zoals hier geformuleerd ga je naar antwoord C, omdat je altijd een purine en pyrimidine tegenover elkaar hebt liggen (grotere en kleinere base samen)

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-06-08 05:07:46 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

updated 2019-06-08 05:08:03 -0500

Ik denk antwoord C, purines binden met pyrimidines. D niet want A bindt met T en C met G

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-07 13:44:46 -0500

Aantal keer gelezen: 163 keer

Laatst gewijzigd: Jun 20 '19