Stel je vraag
0

Wiskunde juli 2017 vraag 7

asked 2019-06-08 05:30:34 -0500

Kathleen gravatar image

updated 2019-06-08 06:19:26 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik stelde de beide functievoorschriften aan elkaar gelijk en zag dat dat enkel kon wanneer x = 1 en y = 2. Echter toen ik mijn vergelijking van de raaklijn wou opstellen, moest ik nog mijn rico berekenen. Hiervoor wou ik mijn functie 3 - x² -2/x afleiden, maar wat doe ik dan?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-08 05:55:21 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

updated 2019-06-08 06:17:57 -0500

Je stelt de afgeleiden van de functies aan elkaar gelijk om het punt (x) te vinden waar de gemeenschappelijke raaklijn zit.

Invullen van deze x in één van de twee afgeleide functies geeft je de rico (a) van de raaklijn. Invullen van deze x in de functie geeft het raakpunt (x,y) en dan kan je ook de vergelijking vinden van de raaklijn y = ax + b die door dat raakpunt gaat. Dan zou je klaar moeten zijn. Als je naar de antwoordmogelijkheden kijkt zie je toch al 4 verschillende rico's.

Je zou in principe ook de beide functies aan elkaar gelijk kunnen stellen, maar dan ga je een raakpunt en een snijpunt vinden. Dat is veel ingewikkelder. Bovendien is het dan een derdegraadsfunctie, niet echt iets wat je altijd heel snel kan analyseren.

zie grafiek: de raaklijn is y -2x + 4

C:\fakepath\wiskunde juli 2017 vraag 7.jpg

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-08 05:30:34 -0500

Aantal keer gelezen: 267 keer

Laatst gewijzigd: Jun 08 '19